.

  • Bánh Mì Hòa Mã at 51 Cao Thắng street, District 1
  • Bánh Mì Bảy Hổ at 23 Huỳnh Khương Ninh street, District 1
  • Bánh Mì Huỳnh Hoa at 26 Lê Thị Riêng street, District 1
  • Bánh Mì Nguyên Sinh at 141 Trần Đình Xu street, District 1
  • Bánh Mì Minh Châu at 76 Lý Tự Trọng street, District 1
  • Bánh Mì Như Lan at 50 Hàm Nghi street, District 1