THE ORGANIC-Vegetarian

16/07/2016 15:16
 
Add: 54 Lý Văn Phức, District 1
 
Tel : 08 38200278 / 08 3 8200279
 
E-mail:trinhbichdung@bacdau.info
 
Openig hour: 8:00-14:00; 16:00-21:00
 
E-mail:trinhbichdung@bacdau.infoNHÀ HÀNG CHAY THE ORGANIC
Địa chỉ: 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Tel : 08 38200278 hoặc 08 3 8200279
 
E-mail:trinhbichdung@bacdau.infoNHÀ HÀNG CHAY THE ORGANIC
Địa chỉ: 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Tel : 08 38200278 hoặc 08 3 8200279
 
E-mail:trinhbichdung@bacdau.infoNHÀ HÀNG CHAY THE ORGANIC
Địa chỉ: 54 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Tel : 08 38200278 hoặc 08 3 8200279
 
E-mail:trinhbichdung@bacdau.info