Pharmacies

My Chau 1 Pharmacy 389 Hai Ba Trung, D.1 38222266
Pharmacity 60 Hai Ba Trung, D.1 73076888 - Ext 106
Pharmacy No 3 20 Ton That Thiep, Dist. 1 38222415
Pasteur Pharmacy 156 Pasteur, Dist. 1 38223737
Pharmacy No 4 68 Cach Mang Thang Tam, D.3 39330963
Phano Pharmacy 76A Nguyen Cu Trinh, D.1 38360034
ECO Pharmacy 189C Cong Quynh, D.1 62915455
My Chau Cach Mang Thang Tam 520 Cach Mang Thang Tam, D.3 38460888
Huyen Si Pharmacy 149 Nguyen Trai, D.1 38322245
Pharmacy No 6 120 Ham Nghi, D.1 38223385
Pharmacy No 7 90 Ham Nghi, D.1 38215143
Pharmacy 2999 + Clinic 140A Nguyen Cu Trinh, D.1 (open 24/24) 0919238968