Changes of Saigon streets name

 
Period
(1945 - 1954)
Period
(1954 - 1975)
1975- present
Boulevard Bonard Lê Lợi  Lê Lợi 
Boulevard Chanson Lê văn Duyệt Cach Mang Thang 8
Boulevard Charner Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ
Boulevard Galliéni Trần Hưng Đạo Trần Hưng Đạo
Boulevard Kitchener Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học
Boulevard Norodom Thống Nhất  Lê Duẩn
Boulevard Paul Bert Trần Quang Khải  Trần Quang Khải 
Boulevard de la Somme Hàm Nghi Hàm Nghi
Régiment d’Infanrerie Colonniale  Nguyễn Hoàng Trần Phú
Abattoir  Hưng Phú  Hưng Phú 
d’Adran  Võ Di Nguy Phan Đình Phùng
Albert 1er Đinh Tiên Hoàng Đinh Tiên Hoàng
Alexandre de Rhodes Lục Tỉnh  Alexandre de Rhodes
Alexandre Frostin Bà Lê Chân Bà Lê Chân
Alsace Loraine  Phó Đức Chính  Phó Đức Chính 
Amiral Roze  Trương Công Định Trương Định
d’Arfeuille  Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu
Armand Rousseau Hùng Vương Hùng Vương
Arroyo de l’Avalanche  Rạch Thị Nghè Rạch Thị Nghè
Audouit  Cao Thắng Cao Thắng
d’Ayot  Nguyễn văn Sâm Nguyễn Thái Bình
Ballande Nguyễn Khắc Nhu Nguyễn Khắc Nhu
Barbier Lý Trần Quán Lý Trần Quán
Barbé – Lê Quý Đôn Hồng Thập Tự Nguyễn Thị minh Khai
Blan Subé  Duy Tân  Phạm Ngọc Thạch
Bourdais  Calmette Calmette
Catinat Tự Do  Đồng Khởi
Chaigneau Tôn Thất Đạm Tôn Thất Đạm
Champagne Yên Đổ Lý Chính Thằng
Charles de Coppe Hoàng Diệu  Hoàng Diệu 
Charles Thomson   Hồng Bàng Hùng Vương
Chasseloup Laubat Hồng Thập Tự Nguyễn Thị Minh Khai
Colonel Budonnet Lê Lai Lê Lai
Colonel Grimaud Phạm ngũ Lão  Phạm ngũ Lão 
Dixmude Đề Thám Đề Thám
Docteur Angier  Nguyễn Bỉnh Khiêm  Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Docteur Yersin  Ký Con Ký Con
N/A Đỗ Hữu Vị  Huỳnh Thúc Kháng 
Douaumont Cô Giang Cô Giang
Dumortier  Cô Bắc Cô Bắc
Duranton Bùi thị Xuân Bùi thị Xuân
Eyriaud des Verges  Trương Minh Giảng Lê Văn Sĩ
l’Église  Trần Bình Trọng Trần Bình Trọng
d’Espagne Lê Thánh Tôn  Lê Thánh Tôn 
Faucault Trần Khắc Chân Trần Khắc Chân
Frère Louis Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi
Frère Louis Võ Tánh Nguyễn Trãi
Frère Guilleraut  Bùi Chu  Tôn Thất Tùng
Filippiny Nguyễn Trung Trực  Nguyễn Trung Trực 
Fonck Đoàn Nhữ Hài Đoàn Nhữ Hài
Gallimard Nguyễn Huy Tự  Nguyễn Huy Tự 
Gaudot  Khổng Tử Khổng Tử
Georges Guynomer Võ Di Nguy Võ Di NguyVõ 
Guillaume Martin Đỗ Thành Nhân Đỗ Thành Nhân
Hamelin  Hồ văn Ngà Hồ văn Ngà
Heurteaux Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Trường Tộ
Hui Bon Hoa Lý Thái Tổ  Lý Thái Tổ 
Jaccaréo  Tản Đà Tản Đà
Jauréguiberry Hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương
Jean Eudel Trình Minh Thế  Nguyễn Tất Thành
Lacaze  Nguyễn Tri Phương  Nguyễn Tri Phương 
Lacotte  Phạm Hồng Thái  Phạm Hồng Thái 
Lacaut Trương Minh Ký  Hoàng Văn Thụ
De Lagrandière  Gia Long  Lý Tự Trọng
Larclause Trần Cao Vân Trần Cao Vân
Lefèbvre Nguyễn công Trứ Nguyễn công Trứ
Legrand de la Liraye  Phan Thanh Giản Điện Biên Phủ
Le Man  Cao Bá Nhạ Cao Bá Nhạ
Léon Combes  Sương Nguyệt Ánh  Sương Nguyệt Ánh 
Lesèble  Lý văn Phức Lý văn Phức
Loucien Lecouture Lương Hữu Khánh Lương Hữu Khánh
Luro – Cường Để  Đinh Tiên Hoàng Đinh Tiên Hoàng
Mac Mahon  Công Lý  Nam kỳ Khởi Nghĩa
Marchaise  Ký Con Ký Con
Maréchal Fox  Nguyễn văn Thoại  Lý Thường Kiệt
Maréchal Pétain  Thành Thái  An Dương Vương
de Marins Đồng Khánh Trần Hưng Đạo B
Martin des Pallières Nguyễn văn Giai Nguyễn văn Giai
Massiges Mạc Đĩnh Chi Mạc Đĩnh Chi
Mayer Hiền Vương Võ Thị Sáu
Miche Phùng  Phùng Khắc Khoan Phùng Khắc Khoan
Miss Cawell Huyền Trân Công Chúa Huyền Trân Công Chúa
Nancy Cộng Hoà Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn tấn Nghiệm Phát Diệm  Trần Đình Xu
 Noe Trương Hán Siêu Trương Hán Siêu
Ohier  Tôn Thất Thiệp Tôn Thất Thiệp
d’Ormay Nguyễn văn Thinh Mạc Thị Bưởi
Paracels Alexandre de Rhodes Alexandre de Rhodes
Paris  Phùng Hưng Phùng Hưng
Pavi Trần Quốc Toản  Đường 3 tháng 2
Paul Blanchy  Hai Bà Trưng  Hai Bà Trưng 
Paulin Vial  Phan Liêm  Phan Liêm
Pellerin Pasteur  Pasteur 
Pierre Flandin Đoàn thị Điểm Đoàn thị Điểm
Laregnère Bà Huyện Thanh Quan Bà Huyện Thanh Quan
Renault Hậu Giang Hậu Giang
René Vigerie Phan Kế Bính Phan Kế Bính
Résistance  Nguyễn Biểu  Nguyễn Biểu 
Richaud  Phan Đình Phùng Nguyễn Đình Chiểu
Roland Garros Thủ Khoa Huân Thủ Khoa Huân
Sabourain Tạ Thu Thâu Tạ Thu Thâu
Sohier  Tự Đức  
Taberd Nguyễn Du Nguyễn Du
Testard Trần Quý Cáp Võ Văn Tần
Tong-Kéou  Thuận Kiều Thuận Kiều
Turc Võ Tánh  Hoàng Văn Thụ
Verdun   Lê văn Duyệt Cach Mang Thang 8
Vassoigne Trần văn Thạch  
Yunnam Vạn Tượng Vạn Tượng
Quai de Belgique Bến Chương Dương Võ Văn Kiệt
Quai Le Marne  Bến Hàm Tử Võ Văn Kiệt
Quai Le Myre de Vilers  Bến Bạch Đằng Bến Bạch Đằng
Quai de Fou-Kien Bến Trang Tử  

Source: https://madeinsaigon.vn